Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2009

....ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ


Ασθενής: Ελληνική Δημοκρατία
Φύλλο: Θήλυ
Ηλικία: 188

Η εκτέλεση παθολογοανατομικής εξετάσεως επί τών δειγμάτων πού προσεκομίσθησαν τήν 4/10 τρέχοντος έτους καί ή συνεκτίμησις τών ευρημάτων τής , από 8/6 τρέχοντος έτους, αξονικής τής ασθενούς κατέδειξε τά κάτωθι:
Ό όγκος είς τήν δεξιάν πλευρά τών πνευμόνων παρουσιάζει ανησυχητικήν αύξησιν κατά 9% παρουσιάζοντας μίαν ανθεκτικότητα είς τήν αγωγήν. Μοριακώς ελέγχεται ώς πρός τήν πυκνότητα, τήν διήθηση τών στρωμάτων τού κοινωνικού ιστού καί τήν υψηλοτάτην κακοήθεια, συνεπικουρούμενος δέ από τήν σταθερότητα 5,63% τής μεταλλάξεως του, είς τό δεξιόν κάτω άκρο του, καθιστά τήν πρόβλεψη τής ασθενούς εξαιρετικά δυσμενή σέ ότι αφορά τήν ικανότητα αντίληψης τής πραγματικότητας καθώς καί τήν ικανότητα αμύνης ενάντια σέ οποιαδήποτε μορφή μετεξέλιξης του.
Όσον αφορά τίς μεταστάσεις αυτές παρουσιάζονται μειούμενες καθώς εκτρέφουν τόν όγκο μέ τήν συμπτωματική καί άτυπη συμπεριφορά τους.
Τέλος ώς φυσιολογική, λόγω τής έντασης τής επεκτατικότητας τής ασθενείας, ελέγχεται ή ελαφρά μείωση 0,60% τών ερυθρών αιμοσφαιρίων καί πάντως παραμένουν σέ αξιοθαύμαστα υψηλά επίπεδα αναφορικά μέ τό είδος τής νόσου.
Έκ τής συνολικής εικόνας, τής ασθενούς, δύναται πλέον νά θεμελιωθεί υποψία καρκίνου είς μέσον στάδιον.
Ή αντιμετώπιση τού πόνου μέ παυσίπονα καί ελπίδες κρίνεται ώς ανεπαρκεστάτη αλλά καί επικίνδυνη.
Τέτοιας μορφής καί έντασεως νοσήματα δέον όπως αντιμετωπίζονται μέ δραστικές μεθόδους οί οποίες προϋποθέτουν τήν, ενεργή, συμμετοχή τού ασθενούς άλλως ή έκβασις των, δυστυχώς, είναι προδιαγεγραμμένη επί τό χείρον.

2 σχόλια:

 1. μου θύμισες μια σειρά κινούμενων σχεδίων από όταν ήμουν πολύ μικρός:
  Mια φόρα και εναν καίρο ήταν ο άνθρωπος

  Αν είναι καλές οι ιατρικές μου γνώσεις θα συμφωνήσω ως προς το στάδιο του καρκίνου.

  Ακόμη, απαιτείται άμεση δράση!.
  Σε λίγο το ανοσοποιητικό,που είναι -έτσι κι άλλιως- εκφυλισμένο και ασυντόνιστο(δεν υπάρχει συντονισμός Τ-λεμφοκυτάρων και μακροφάγων), θα αποκτήσει ανοχή στον καρκίνο. Το ανοσοποιητικό έτσι θα πάψει να επιτίθεται στον όγκο.

  Βέβαια υπάρχει ελπίδα, λόγω των επιπέδων των ερυθρών, να ανακάμψει το ανοσοποιητικό κέντρο και να ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι πάντα χαρά μου νά ανταλλάσω απόψεις μέ συναδέλφους:))
  Τά τελευταία 50 χρόνια αυτό κάνουμε αγαπητέ JohnnyQ ελπίζουμε.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή