Σάββατο 21 Ιουνίου 2008

Η ΘΕΙΑ ΛΕΝΑ

..Ας πάμε λίγο πίσω πρίν τήν τηλεόραση, τόν παγκόσμιο ιστό καί όλα τά μέσα πού σκαρφίστηκε τό είδος μας γιά νά μεταφέρει τήν πληροφορία άμεσα.Τότε λοιπόν η πληροφορία ταξίδευε μέ τήν εφεύρεση τού κυρίου Nicolai Tesla, ένα μαγικό μαύρο κουτάκι,πού μίλαγε γιά τά πάντα καί έπαιζε καί μουσικούλα καί σού μάθαινε τόν κόσμο σάν αλφαβητάρι,τό έλεγαν ραδιόφωνο καί κάθονταν όλοι γύρω γύρω καί άκουγαν ειδήσεις, σχόλια, τραγουδάκια καί ταξίδευαν μέ, τό πιό όμορφο καί μαγικό όργανο πού διαθέτει ό άνθρωπος, τό νού. Έφτιαχναν εικόνες, γνώριζαν χώρες, μάθαιναν τά κατωρθώματα άλλων ανθρώπων καί η ζωή περνούσε...
Μέσα από αυτό τό μαύρο κουτάκι μάθαινες νά ακούς τόν άλλον, μάθαινες νά συζητάς μέ τόν εαυτό σου καί νά κάνεις χρήση τού μυαλού σου, μάθαινες νά εξασκείς τήν αμφισβήτηση σου καί όλα αυτά πολύ απλά διότι δέν είχες εικόνα, η οποία, ειρήσθω έν παρόδω, διεγείρει τόν νού βίαια, προκαλεί πολύ άμμεσες αντιδράσεις καί καταστρέφει τήν μαγεία τής συνομιλίας μέ τόν εαυτό σου.
Μέσα από αυτό τό μαύρο κουτάκι έμπαιναν στήν ζωή σου φωνές, άλλες σοβαρές, άλλες αστείες, άλλες απλά μαγικές πού σέ ταξίδευαν μία από τίς πιό μαγικές ήταν αυτή τής Θείας Λένας κάθε πρωί περιμέναμε νά τήν ακούσουμε γιά νά μάθουμε κάτι καινούργιο, κάτι μοναδικά ειπωμένο γιά τά παιδικά καί περίεργα μυαλά μας.
Καί πάντα η αγαπημένη Θεία εκπλήρωνε αυτήν τήν προσμονή μέ τόν τρόπο, πού μόνο εκείνη ήξερε, νά σέ παίρνει μαζί της.
Όμως τά χρόνια πέρασαν καί η μαγική φωνή χάθηκε, μαζί της χάθηκαν πολλά πράγματα δικά μας, γλυκά καί αγαπημένα.Ό κόσμος άλλαξε δραματικά καί πάντα, έν τή απουσία μας, μέ λάθος τρόπο...
Σέ αυτήν τήν σελίδα λοιπόν θά προσπαθήσουμε νά ξανακαταλάβουμε τόν κόσμο όπως μάς τόν έμαθε εκείνη, μέ παραμυθάκια, άλλοτε γλυκά, άλλοτε πικρά καί άλλοτε νευριασμένα....μέ παραμυθάκια γιά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας καί αλλάζουν τήν ζωή μας.
Μιά φορά καί ένα καιρό λοιπόν.....