Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

...ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη μου, οἵ καιροί ὄσο πᾶνε καί δυσκολεύουν. Οἵ διάφοροι ἐπίδοξοι ποδηγέτες τῆς σκέψης ἐπιχειροῦν νά ἐμποδίσουν τήν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως διά τοῦ διαδικτύου. Ἔτσι ἐάν προσέξατε ὅ πάροχος τοῦ παρόντος ἠμερολογίου ἀλλαξε τήν κατάληξιν του ἀπό .com  εἴς .gr . Αὐτό σημαίνει πῶς ὅτι γράφεται ἐδῶ δυνητικῶς εἶναι προσβάσιμον ἀπό τήν ἑλληνικήν δικαιοσύνην, μεγάλη στιγμή τοῦ παγκοσμίου χιούμορ, κατά τό δοκοῦν, ὄρα παστίτσιος κ.λ.π. Ἐπειδή λοιπόν δέν τρέφωμεν καί τά καλύτερα αίσθήματα ἔναντι αὐτῆς τῆς ἱστορίας μετοικήσαμε εἴς τήν πλατφόρμαν "wordpress" οἴτις ἀκόμη παρέχει τήν παγκόσμιον ἀσφάλειαν τοῦ .com. Ὄσοι πιστοί προσέλθετε ἥ πλήρης νέα διεύθυνσις εἶναι: www.paramythoypolh.wordpress.com  
Σᾶς περιμένω λοιπόν ἐκεῖ διά νά συνεχίσουμε τήν διαδρομή ποῦ ξεκινήσαμε ἀπό ἐδῶ.

1 σχόλιο: