Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

...ΠΑΡΑΜΥΘΑ


Λοιπόν ἄκου πῶς παίζεται αὐτό τό παιγνίδι. Ἐγώ, ἐπειδή εἶμαι φίλος σου καί ἔχεις ἀνάγκη ποῦ ἐγώ σου δημιούργησα, κάνω πῶς σοῦ δίνω 110 δις, μαζί μέ αὐτά ποῦ, ἤδη, μοῦ χρωστᾶς κάνουν 180 δις ἀλλά γιά νά τό κάνουμε ἐνδιαφέρον θά ποῦμε πῶς εἶναι 350 δις καί μοῦ χρωστᾶς γιά πάντα. Τά πάντα!
Ἐπειδή ἥ χαρά κράτησε λίγο σοῦ χαρίζω 125 δις, ἀπό τά δικά σου, ἀλλά ἐσύ, παρά τό χάρισμα, πάλι μοῦ χρωστᾶς 130 δις, παιγνίδι νά γίνεται, τώρα μοῦ χρωστᾶς τά πάντα καί τά πάντα τῶν παιδιῶν σου! Ξανά! Μαζί μέ ὅτι σοῦ ἔταξα σοῦ ἐπιστρέφω καί 44 δις ἀπό αὐτά ποῦ κέρδισαν ἄλλοι στοιχηματίζοντας στήν ἀνάγκη σου ἀλλά καί πάλι ἐσύ θά μοῦ χρωστᾶς, ἐπιπλέον, 75 δις καί τά πάντα, τά πάντα τῶν παιδιῶν σου καί τά πάντα τῶν ἐγγονιῶν σου!
Δέν εἶναι τέλειο;;
Παράλληλα, ἔτσι γιά νά ἔχῃ  ἕνα ἐνδιαφέρον τό παιγνίδι σέ ξεβρακώνω, σέ βάζω νά γονατίσῃς μέ τό κεφάλι σκυφτό, σέ δέρνω, σοῦ παίρνω τά τιμαλφῆ, σοῦ παίρνω τό φαῒ, σοῦ ἀπαγορεύω νά ζητήσῃς βοήθεια ἀπό ἀλλοῦ, σοῦ κρατάω τόν μισθό, σέ τρομοκρατῶ πῶς ἄν δέν παίξῃς σέ περιμένει ἥ φρίκη ἥ ἴδια καί γενικά φροντίζω νά μήν εἶσαι σέ θέση νά σηκωθῇς ξανά ἀπό αὐτήν τήν θέση. Ἐπειδή ὄμως ἐσύ συνέχεια εἶσαι μεῖον καί γιά νά ἀντέξῃς νά ὐπομένῃς ὅλες αὐτές τίς μαλακίες, βάζω καί κανά δυό στήν ἴδια θέση μέ σένα καί σᾶς τάζω πῶς σέ εἴκοσι χρονάκια θά μοῦ χρωστᾶτε κάτι λιγώτερο ἀπό ὅτι μοῦ χρώσταγατε πρίν ἀπό δύο χρόνια! 

Τί δέν καταλαβαίνεις; Ἔ; Τί δέν καταλαβαίνεις;
Ἔλα πές τήν ἀλήθεια! Μπορεῖ νά μήν καταλαβαίνῃς τί γίνεται, μπορεῖ νά μήν ἤθελες νά παίξῃς, ἀλλά σιγά σιγά ἄρχιζεις νά τό συνηθίζῃς καί κατά βάθος τό γουστάρεις! Ἔ; 
Τά λέμε στήν ἐπόμενη δόση! Πρεζάκι ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου