Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009

CT ΘΩΡΑΚΟΣ

Ασθενής: Ελληνική Δημοκρατία
Φύλλο: Θήλυ
Ηλικία: 188
Μετά από ενδελεχή παρατήρηση τών εργαστηριακών ευρημάτων παρατηρούνται τά ακόλουθα:

Εκτεταμένος όγκος διαμέτρου 68,94% στήν περιοχή τών πνευμόνων τού ασθενούς μέ συμφήσεις στήν δεξιά άνω καί κάτω περιοχή, επί εδάφους χρόνιου δικομματισμού, ώς εξαιρετικά επικίνδυνη παρουσιάζεται ή μετάλαξη τού όγκου, διαμέτρου 7,15%, είς τό δεξιώτερον άκρον τής απόληξης του.
Ο παρών όγκος προκαλεί ιδιαιτέρη δυσκολία στήν αναπνοή καί τήν αιμάτωση τού εγκεφάλου, μέ αποτέλεσμα τήν μή κανονική ροή τής ελεύθερης βούλησης, καθώς καί τήν αναστολή τών βασικών δημοκρατικών λειτουργιών, χαρακτηρίζεται δέ ώς ιδιαζούσης κακοηθείας.
Οιαδήποτε επέμβασις διά τής χειρουργικής οδού, λόγω μεγέθους, φύσεως καί θέσεως τού όγκου, κρίνεται ώς ιδιαιτέρως επικίνδυνη πλέον.
Επιπροσθέτως παρατηρούνται μεταστάσεις τού όγκου, διαμέτρου από 0.25% έως καί 4,70%,επί εδάφους έντονου συνδρόμου οσφυοκαμψίας, συντηρητισμού καί υπολειμμάτων εθνικισμού, σέ νευραλγικά σημεία όπως λεμφαδένες, ήπαρ, σπλήνα καί νεφρών τού ασθενούς τών οποίων ή ανάπτυξη παρεμποδίζει τήν αποβολή τών τοξικών υπολειμμάτων τού δικομματισμού.
Η συμπτωματική αγωγή πού επιχειρήθηκε διά τής αποχής από τήν φαρμακευτική αγωγή, κρίνεται ώς ανεπαρκής καί επικίνδυνη διά τήν περαιτέρω, ομαλή, εξέλιξη τού ασθενούς.
Τέλος παρατηρήθηκε μιά ελαφρά πτώση τών ερυθρών αιμοσφαιρίων, τής τάξεως τού 1.15%, από τήν προηγούμενη εξέταση τού ασθενούς η οποία κρίνεται ώς μή ανησυχητική καθ'ότι τά επίπεδα τους στόν οργανισμό τού ασθενούς παραμένουν ικανοποιητικά μέ προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης τους.
Εστάλησαν δείγματα γιά βιοψία στά εργαστήρια τών κομμάτων αλλά δυστυχώς επειδή στήν χώρα μας ό κλάδος τής υγείας παραμένει στάσιμος τά εργαλεία ανάλυσης είναι, λόγω siemens καί υψηλών μιζών, απηρχαιωμένα οί οποιες απαντήσεις αναμένονται μετά τίς επόμενες εθνικές εκλογές.
Μέχρι τότε συνίσταται στήν ασθενή νά παραμείνει κλινήρης καί νά μεταγγίζεται καθημερινώς μέ ερυθρά αιμοσφαίρια, διότι ή πρόγνωση της είναι ιδιαιτέρως δυσμενής.

ΥΓ. CT (Αξονική τομογραφία)

3 σχόλια:

 1. Ανώνυμος8/6/09, 4:49 μ.μ.

  Δεν είναι 188 ετών, είναι μόνο 35...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ φίλε koukou εάν προσέξεις καλύτερα τήν διάγνωση θά δείς ότι λέει "...επί εδάφους χρόνιου δικομματισμού" αυτή η νόσος δέν αναπτύσεται μόνο σέ 35 έτη θέλει τόν χρόνο της:)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος14/6/09, 11:13 μ.μ.

  Δεν έχεις άδικο, αλλά ο δικομματισμός φαίνεται πως έχει παράδοση αιώνων. Από την εποχή ακόμα των Πράσινων και των Βένετων στο Βυζάντιο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή